Zasady płatności

Wysokości opłat obowiązujące w Przedszkolu Artystycznym „Czary Mary” na ul. Sienkiewicza 100 od 01.01.2012.

Wpisowe

Wpisowe do przedszkola wynosi 500 PLN ( 400,- do końca maja 2015). Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola lub w sekretariacie placówki, w dniu rezerwacji miejsca. Suma obejmuje wyposażenie dziecka w pomoce dydaktyczne oraz przybory przedszkolne.

Czesne

Czesne za miesiąc wynosi 680 PLN. Czesne opłacane jest z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub w sekretariacie placówki.

W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego  4 x tyg. ( dla grup starszych) 2x tyg.( dla grup młodszych), języka hiszpańskiego, 1x tyg., rytmikę, gimnastykę kompensacyjną, taniec, zajęcia plastyczne, bajko-terapię, zajęcia koortynacyjne z piłką, przedstawienia teatralne, koncerty i imprezy okolicznościowe.

Wyżywienie

Dzienna stawka wyżywienia za cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, oraz napoje i owoce) wynosi 15 PLN.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu Rodzic nie ponosi kosztów wyżywienia, po uprzednim, telefonicznym poinformowaniu placówki do godziny 8.00 danego dnia.

Ubezpieczenie

Wychowankowie przedszkola „Czary Mary” zostaną objęci obowiązkowym rocznym ubezpieczeniem w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Koszty ubezpieczenia ponoszą Rodzice, uiszczając opłatę do końca września danego roku przedszkolnego.

Opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy placówki czyli po godzinie 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi dodatkowo 50 PLN

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole  oferuje zajęcia dodatkowo płatne zorganizowane na życzenie Rodziców. Obecnie prowadzimy raz w tygodniu  zajęcia z jogi, naukę pływania dla dzieci w grupie poczatkującej i zaawansowanej, szachy,zumbę.

Realizacja: Dianthus
Facebook