Wychowanie przez sztukę stymuluje  wszechstronny rozwój osobowości dziecka

     Artystyczny charakter naszego przedszkola, to  oddziaływanie na dziecko przez sztukę, w aspekcie dydaktycznym i wychowawczym. Nasza praca nad rozwojem artystycznym dziecka uwzględnia wszystkie kategorie jego rozwoju: rozwój intelektualny, duchowy, społeczny i kulturowy.  W kontakcie ze sztuką dzieci lepiej rozwijają się umysłowo. Uczą się wrażliwości , szacunku dla siebie i innych, ćwiczą pamięć  oraz wymowę.

Zadaniem  naszym  jest wyzwolić  w dziecku autentyczną ekspresję własnych  uczuć ,  doświadczeń i  przeżyć, co pozwoli mu w przyszłości  obserwować i tworzyć  otaczającą rzeczywistość.

Celem naszym zaś  jest rozwój predyspozycji twórczych dziecka oraz przygotowanie i pozyskanie w przyszłości odpowiedzialnego twórcy i odbiorcy sztuki.

Nasza  działania oparte są na sprawdzonych metodach aktywizujących :

  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Zajęcia muzyczne wg C. Orfa i R. Labana
  • Metoda ruchu rozwijającego – W. Sherborne
  • Wychowanie przez sztukę  -  Herbert Read
  • Organizowanie sytuacji edukacyjnych  o charakterze integracji sztuki : muzycznej plastycznej i teatralnej.
  • Ścisła współpraca z Rodzicami

Nasze zajęcia:

Umuzykalniające:    

 - rytmika  

-  muzykoterapia

-  taniec z elementami baletu

Plastyczne:              

 -  warsztaty plastyczne

-    sztuka ludowa 

-    rzemiosło artystyczne i rzeźba

 Teatralne:             

 - przedstawienia teatralne z udziałem aktorów teatru scen łódzkich

- bajkoterapia 

- pokaz iluzji

 Inne :                       

 -  język angielski

 -   język hiszpański lub inny wybrany przez Rodziców

  -  Gimnastyka kompensacyjna

-   Imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci i Rodziców

Zajęcia prowadzą profesjonalnie przygotowani nauczyciele  wychowania przedszkolnego i specjaliści z zewnątrz .

 

 

Realizacja: Dianthus
Facebook