Zasady płatności

Wysokość opłat w Przedszkolu „Czary Mary” obowiązujące od 01.01.2018

Wpisowe

Wpisowe do przedszkola wynosi 500 PLN . Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola lub w sekretariacie placówki, w dniu rezerwacji miejsca. Suma obejmuje wyposażenie dziecka w pomoce dydaktyczne oraz przybory przedszkolne.

Czesne

W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego  3 x tyg., rytmikę, gimnastykę kompensacyjną, taniec, zajęcia plastyczne, bajko-terapię , przedstawienia teatralne, koncerty i imprezy okolicznościowe. Czesne miesięczne wynosi 650 PLN. Czesne opłacane jest z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub w sekretariacie placówki. Drugie dziecko uczęszczające do przedszkola płaci miesięczne czesne w wysokości 585 PLN.

Wyżywienie

Dzienna stawka wyżywienia za cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, oraz napoje i owoce ) wynosi 15 PLN. W Przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic nie ponosi kosztów wyżywienia, po uprzednim ,telefonicznym poinformowaniu placówki do godziny 8.00 danego dnia.

Ubezpieczenie

Wychowankowie przedszkola „Czary Mary” zostaną objęci obowiązkowym rocznym ubezpieczeniem w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Koszty ubezpieczenia ponoszą Rodzice, uiszczając opłatę do końca września danego roku przedszkolnego.

Opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy placówki czyli po godzinie 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi dodatkowo 50 PLN

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole  oferuje zajęcia dodatkowo płatne zorganizowane na życzenie Rodziców. Obecnie prowadzimy raz w tygodniu  naukę pływania dla dzieci, logopedię, terapię polisensoryczną, zajęcia matematyczno-logiczne.

Realizacja: Dianthus
Facebook