Nasze zajęcia

Przedszkole Czary Mary jest placówką o profilu prozdrowotnym  dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Przedszkole czynne jest przez cały rok, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 18.00.

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r, określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nauczyciele w pracy dydaktycznej stosują różne metody pracy a w szczególności metody stymulujące rozwój dziecka m.in.:

 • Metoda Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego , W. Sherborne,
 • Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Improwizacja ruchowa , R. Labana,
 • Ćwiczenia fizyczne, wg A.M. Kniessów

Zajęcia bezpłatne proponowane w ramach czesnego:

 • Język angielski
 • Zajęcia artystyczne: muzyka, teatr, taniec, plastyka
 • Rytmika, gry i zabawy ruchowe w terenie
 • Gimnastyka kompensacyjna
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna
 • Arteterapia
 • Atrakcyjne występy teatralne i muzyczne na terenie przedszkola
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe

Zajęcia płatne organizujemy na życzenie Rodziców:

 • Terapię logopedyczną indywidualnie
 • Terapię polisensoryczną
 • Terapie psychologiczną indywidualnie i w formie warsztatów
 • Naukę drugiego języka zgodnie z wyborem Rodziców
 • Basen
 • Joga
 • Warsztaty teatralne
 • Wycieczki autokarowe

Podstrony:
 • Realizacja: Dianthus
  Facebook