Misja i wizja Czary Mary

Misja przedszkola oparta jest na założeniach koncepcji humanistycznej według której:

„Człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, składającą się z dwóch stanowiących jedność podsystemów: „Ja” i „Organizm”.

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości.

Dzieciństwo to najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze okres w życiu człowieka. To czas w którym rodzi i rozwija się świadomość własnego ciała, własnych potrzeb i możliwości, roli oraz miejsca we współczesnym świecie. Szczególna wrażliwość małego dziecka sprawia, że chłonie ono obrazy, barwy, kształty, zapachy i dźwięki w sposób niezwykle intensywny. Utrwalone i przywoływane po latach stanowią o jakości naszego życia we wszystkich jego dziedzinach.

Wiek przedszkolny jest więc najlepszym „czasem” na kształtowanie i rozwijanie świadomości prozdrowotnej. Wiedza o zdrowiu stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele różnorodnych działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających harmonijny rozwój dziecka. Utrwalone w tym okresie przyzwyczajenia i nawyki będą solidnym fundamentem „długofalowej inwestycji, jaką jest zdrowie społeczeństwa”.

Dlatego też będziemy kształtować w dzieciach świadomość prozdrowotną upowszechniać i promować zdrowy i aktywny styl życia determinujący aktualne i przyszłe zachowania.

Realizacja: Dianthus
Facebook