Pokaz Mody 2013 - Elegancja francja

SDC13170SDC13180SDC13186SDC13187
SDC13188SDC13190SDC13191SDC13192
SDC13194SDC13196SDC13199SDC13203
SDC13204SDC13205SDC13211SDC13212
SDC13215SDC13216SDC13219SDC13220
SDC13226   
+

Realizacja: Dianthus
Facebook